Rozpoczęcie działalności eksportowej przez firmę BOOKMARK
"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

bookmark (ang.) {rzecz.} [komp.] – zakładka
© BOOKMARK SA.